UiTPASdossier

Deze pagina is er speciaal voor steden, gemeenten of regio’s die een dossier willen indienen om te starten met UiTPAS. 

Het dossier – praktisch.

15 april ‘17 indienen 1e versie van het dossier
15 augustus ‘17 indienen definitieve versie van het dossier
week van 1 september ‘17 mondelinge toelichting
1 oktober ‘17

definitieve feedback

Het dossier – inhoudelijk.

Het dossier dient om een aantal criteria te staven. Deze zijn:

  • Toepassen van een kansentarief via solidaire kostendeling (tussen rechthebbende, aanbieder en lokale overheid);

Tekst en uitleg over het waarom van een solidaire kostendeling vind je hier.

  • Een divers en uitgebreid aanbod voor UiTPAS openstellen (cultuur, sport, jeugd);

UiTPAS beoogt de bevordering van deelname aan het gehele vrijetijdsaanbod in al zijn diversiteit. UiTPAS kan nooit alleen maar een cultuurprogramma of sportkaartjes zijn. Enkel op die manier kan elke potentiële participant binnen zijn smaakvoorkeur aangesproken worden. Het aanbod voor UiTPAS moet minimaal bestaan uit het gemeentelijk of stedelijk vrijetijdsaanbod. Lees meer.

aanbod mozaïek

  • Voeren van een geïntegreerd participatiebeleid met aandacht voor mensen in armoede;

UiTPAS is een hefboom voor een geïntegreerd en inclusief vrijetijdsparticipatiebeleid, vertrekkend vanuit de noden van mensen in armoede.

UiTPAS streeft hierbij naar een lokaal of regionaal netwerk tussen bestuurlijke actoren (gemeentelijke vrijetijdsdiensten, OCMW), vrijetijdsaanbieders en organisaties met als doelgroep mensen in armoede waarin het vrijetijdsbeleid op een interactieve wijze wordt opgebouwd vanuit hun gezamenlijke expertise.

Op die manier worden bestaande en nieuwe inspanningen inzake participatiebevordering en toeleiding efficiënter op elkaar afgestemd. Deze visie moet zichtbaar zijn in het dossier van de kandidaat, onder meer in de doelstellingen en in de besteding van tijd en middelen. Lees meer.

  • Voeren van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid met vertegenwoordiging van de cultuur-, jeugd-, sport- en welzijnssector;

Om UiTPAS alle kansen op slagen te geven is het vereist dat de betrokken lokale besturen werk maken van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid. In lijn met het geïntegreerd planningsinstrumentarium dat de Beleids-­ en beheercyclus (BBC) biedt, veronderstelt dit dat de verschillende vrijetijdsdiensten van het lokaal bestuur optimaal hun beleid en acties op elkaar afstemmen. Dit kan bijvoorbeeld tot uiting komen in een geïntegreerde ondersteuning en samenwerking met private actoren zoals verenigingen en commerciële aanbieders of in een geïntegreerd communicatiebeleid inzake het gehele vrijetijdsaanbod ongeacht de aard van de aanbieder. Wat verstaan we onder een geïntegreerd vrijetijdsbeleid?

IMG_1810

  • Intergemeentelijke samenwerking stimuleren;

Door regionale samenwerking kan je veel meer mensen bereiken; creëer je een werkingsgebied met een ruimer en uitgebreider vrijetijdsaanbod en stimuleer je participatie over de grenzen van de gemeenten heen.

Bekijk daarom met welke gemeenten je kan samenwerken binnen de regio en hoe die samenwerking in een formele of informele werkingsstructuur gegoten kan worden. Onderzoek eveneens hoe zal worden omgegaan met de toetreding van nieuwe besturen tot de UiTPAS-regio.

Meer lezen over regionaal samenwerken in het kader van UiTPAS?

  • De mogelijkheid tot integratie van bestaande (vrijetijds)passen onderzoeken;

Zowel voor het lokaal bestuur als voor de inwoner kan het interessant zijn om andere passen te integreren met UiTPAS: het zorgt voor communicatieve en administratieve vereenvoudiging. Pashouders hoeven slechts één kaart te gebruiken voor verschillende vrijetijdstoepassingen binnen de gemeente.

Maak een oplijsting van eventuele andere spaar- of vrijetijdspassen die in omloop zijn. Bv. de bibkaart, sportkaart, Grabbelpas, BILL, enz.

Ga na welke technologie er voor deze kaarten wordt gebruikt en wat mogelijk opties zijn ter integratie.

brief bill-UP Kortrijk

  • De beeldmerken van UiTPAS en van de Vlaamse overheid gebruiken volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van UiTPAS.

UiTPAS is een sterk en herkenbaar Vlaams label met een specifieke invulling en lokale identiteit. Deze combinatie is zichtbaar in het ontwerp van de pas zelf, in de ‘look and feel’ en een aantal terugkerende visuele elementen. Een voorwaarde om gebruik te maken van UiTPAS is een correcte vermelding van de subsidiërende overheid (de Vlaamse Regering) en het UiTPASlabel.

Opgelet:

1/ Het beeldmerk UiTPAS kan alleen worden gebruikt om aan UiTPAS gerelateerde producten, diensten en (al dan niet gesponsorde) aanbiedingen te communiceren.

2/ Het gebruik van de UiTPASsignatuur impliceert onverkort het toepassen van het kansentarief.

3/ Bij elk gebruik van het UiTPASlogo voor de vermelding van een UiTPASactiviteit is het verplicht om tevens het geldende kansentarief (het bedrag dat mensen in armoede voor de activiteit moeten betalen) te communiceren.

Het dossier moet ook een zakelijk onderdeel bevatten. Dit bestrijkt 3 onderdelen:

  • een organisatieplan voor de werking van UiTPAS (o.m. voor de installatie van stuurgroep en werkgroepen, personeel en uitrusting)
  • een financieel plan (o.m. bestaande en bijkomende financieringsbronnen, marketing, tussenkomsten mensen in armoede)
  • een planning met voorziene datum van lancering en eventuele extra instapmomenten voor bijkomende organisaties en verenigingen of gemeenten die zullen aansluiten

 

Heb je nog een vraag over de criteria of wil je begeleiding bij het opmaken van het dossier? Neem contact op via het onderstaande formulier.

 

 

 

 

Advertenties