Categorie: welzijn

Rap op stap? …met je UiTPAS!

Met een UiTPAS tegen kansentarief willen we het voor iedereen makkelijker maken om toegang te krijgen tot de kortingen waarop je recht hebt. Daarom beslisten het Steunpunt Vakantieparticipatie en UiTPAS om de handen in elkaar te slaan. Lees verder

Advertenties

UiTPAS als lidkaart.

Eén van de voornemens van UiTPAS is dat het op termijn je portefeuille flink wat slanker maakt. Niet alleen omdat je meer participeert :-), maar ook omdat er een boel lid- of klantenkaarten een plaatsje kunnen vinden op je UiTPAS.
Lees verder

Waarom kiezen voor solidaire kostendeling?

Een belangrijk uitgangspunt van UiTPAS is de solidaire kostendeling die gehanteerd wordt bij de toepassing van het kansentarief voor mensen in armoede. Dit principe gaat uit van een gedeelde bijdrage en verantwoordelijkheid om het wegwerken van de financiële drempel voor iedereen haalbaar te maken: voor de deelnemer, de organisator en de lokale overheid van de deelnemer.

verdeelsleutel.jpg

Een populaire verdeling is de ’20-40-40′ Lees verder

De groepspas: samen participeren aan kansentarief.

Via hun persoonlijke UiTPAS hebben mensen in armoede recht op het kansentarief aan de kassa van alle UiTPAS-aanbieders in hun regio. Voor een groep mensen is het wegnemen van deze financiële drempel voldoende om te kunnen deelnemen. Anderen ervaren nog meer drempels die ze (in eerste instantie) niet zelfstandig kunnen overwinnen en extra toeleidingsinitiatieven vragen.

groepsuitstap

Groepsuitstappen van sociale organisaties zijn zo’n waardevolle methode om mensen kennis te laten maken met nieuw aanbod. Lees verder

UiTPAS met kansentarief op school

In regio Dender (5 gemeenten) geldt het kansentarief van UiTPAS niet enkel op een breed vrijetijdsaanbod, maar ook op reguliere schooluitstappen (bij meer dan 70 scholen). Kinderen en jongeren die over een UiTPAS met kansentarief beschikken, krijgen op die manier enkel het geldend kansentarief aangerekend op hun schoolfactuur. De rest van de kosten wordt via de solidaire kostendeling betaald via middelen van de lokale overheid en van de school zelf. Het systeem wordt in Regio Aalst al vele jaren gecoördineerd door Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw.

scholen

Speciaal voor deze toepassing werd een afgeleide versie van de UiTPAS-applicatie gebouwd voor scholen. Bijzonder is dat bij de aanmaak/registratie van een UiTPAS tegen kansentarief, de school kan aangeduid worden uit een lijst.

De secretariaatsmedewerker van de school kan dan bij het aanmelden in de applicatie een lijst opvragen van elke leerling die op zijn school werd geregistreerd. Als er een uitstap wordt georganiseerd, kan deze rechtstreeks in de applicatie worden aangemaakt (in plaats van via UiTdatabank.be) waarna de leerlingen uit een lijst kunnen worden aangeklikt om het kortingstarief te registreren (en de tussenkomst van de overheid aan te vragen). De secretariaatsmedewerker zorgt dan ook dat op de schoolfactuur enkel het kansentarief wordt aangerekend voor deze leerling.

Het systeem laat toe op elk moment een overzicht op te vragen van de leerlingen die op dat moment recht hebben op het kortingstarief, maar vervult ook een toeleidende rol op het moment dat de geldigheidsdatum van het kansenstatuut is verstreken. Enkele andere scholen gebruiken deze lijst ook om kortingen toe te passen op boeken, warme maaltijden, etc.

Wil je graag meer informatie? Contacteer dan karel@cultuurnet.be.

Throwback Thursday: Mensen voor Mensen op de lancering van UiTPAS regio Aalst.

Alle pijlen zijn nu wel gericht op de lancering van Regio ZuidWest, maar enkele jaren geleden werd er net voor de lancering van UiTPAS in Aalst een ferme show ineengebokst. Omdat het kansenluik een belangrijk aspect is van UiTPAS en omdat de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen een ontzettend belangrijke partner en initiator is voor UiTPAS Aalst, werd dit tijdens de show geïllustreerd met volgende reportage.

 

De doelgroep “Mensen in armoede” afbakenen

Via UiTPAS hebben mensen in armoede recht op een serieuze korting van minimaal 75% bij deelnemende vrijetijdsaanbieders. Bij het scannen van de UiTPAS, verschijnt dat ze een ‘kansenstatuut’ hebben.

Armoede is moeilijk tot niet te vatten in bestaande statuten. Bij het bepalen van de criteria gaat een lokale overheid dan ook best in nauw overleg met een lokale armoedepartner. Het resultaat is een afweging van politieke keuzes, impact op administratieve taken voor screenings en het doel om ook de meest geïsoleerde mensen – die vaak tussen de mazen van het net van bestaande regels vallen – te bereiken.

documentenWe stellen vast dat in de bestaande UiTPASregio’s ‘verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg’ een veelgebruikt criterium is, grotendeels vanwege de makkelijke verifieerbaarheid aan de registratiebalies. Sommige regio’s kiezen voor het gele klevertje als identificatie, andere regio’s kiezen voor een gedateerd attest dat je kan opvragen bij de mutualiteit.
Daarnaast wordt ‘Schuldbemiddeling’ vaak als aanvullend criterium gekozen, omdat ook dit vrij eenvoudig opvraagbaar is door mensen bij hun schuldbemiddelaar.

Er bestaan in Vlaanderen nog een aantal andere statuten die vaak overlappen of vervat zitten in bovenstaande criteria maar ook een groep bereiken die daar buiten valt. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het leefloon of IGO (inkomensgarantie voor ouderen).

budgetcalculatorTenslotte is er een groep mensen die volgens dossiers en officiële barema’s niet in aanmerking komen voor een van bovenstaande tegemoetkomingen, maar in de realiteit wel in armoede leven (niet-geregistreerde schulden, hoge huishuren, zware energierekeningen, individuele omstandigheden). Deze groep kan je proberen vatten door een screening op maat. Die screening kan je bijvoorbeeld doen op basis van de criteria uit Aalstbudgetcalculator of het REMI-systeem. Een andere mogelijkheid is om in vertrouwen te werken met een aantal erkende armoedepartners die je de mogelijkheid geeft om volgens eigen inzichten door te verwijzen naar UiTPAS met kansentarief. Ervaring leert dat ook voor deze vrije doorverwijzing een aantal uitgangspunten of flexibele criteria wenselijk zijn.

Meer informatie?

Adviesnota van het Netwerk tegen Armoede rond o.m. doelgroepbepaling bij UiTPAS 

Overzicht van de bestaande afspraken rond de doelgroepbepaling in UiTPAS-Regio’s

Via mail bij karel@cultuurnet.be

Onderzoek: Toeleiding naar UiTPAS in Gent

arteveldeZomervakantie ! Dat is niet alleen losgaan op een festival, een pintje pakken op de grote markt of een stevige wandeling in de Oostenrijkse bergen maken… maar voor veel studenten ook hèt moment om uit te puffen van een stevig schooljaarseinde.

Zo voltooide Lara haar Bachelorproef voor de opleiding Sociaal Werk aan de Arteveldehogeschool, na een stage bij Samenlevingsopbouw Gent.  In een uitgebreid onderzoek rond de invoering van de Gentse UiTPAS bracht ze niet alleen het participatief traject met de mensen in armoede in beeld, maar analyseerde ze ook opportuniteiten én knelpunten voor de toekomst met alle betrokkenen.

In het rapport blijkt iedereen het eens dat UiTPAS het in zich heeft om hèt instrument voor volwaardige participatie (van mensen in armoede) te zijn. Maar dat kan niet zonder een uitgebreid en laagdrempelig aanbod, gerichte communicatie, vorming op maat, doeltreffende criteria en een succesvol toeleidingskader vanuit de stad en doelgroeporganisaties.  Lara geeft ook aan dat het betrekken van mensen in armoede zelf hier de sleutel tot succes vormt.

Het volledige eindwerk kan je hier nalezen.

uitpasgent