Categorie: toeleiding

Programma UiTPAS inspiratiedag 2016 bekend

Net voor de herfstvakantie maakten we de datum bekend. 15 december is het voor het tweede jaar op rij verzamelen geblazen voor de UiTPAS inspiratiedag. Deze keer treffen we mekaar in de Beursschouwburg in Brussel.

UiTPAS inspiratiedag

Lees verder

Advertenties

Samen inburgeren met UiTPAS

Samen Inburgeren is elkaar leren kennen, samen praten, samen leuke dingen doen…Vanuit Inburgering werd in heel wat gemeenten en organisaties een buddy-programma opgezet om nieuwkomers en inburgeraars ook écht wegwijs te maken in de stad met de hulp van een vrijwillige coach.En met een UiTPAS in de hand gaat dat nog zo gemakkelijk…

Samen Inburgeren

Lees verder

Rap op stap? …met je UiTPAS!

Met een UiTPAS tegen kansentarief willen we het voor iedereen makkelijker maken om toegang te krijgen tot de kortingen waarop je recht hebt. Daarom beslisten het Steunpunt Vakantieparticipatie en UiTPAS om de handen in elkaar te slaan. Lees verder

Weg met het digitale! Analoge tips zijn de toekomst.

In deze wereld van gesegmenteerde boodschappen en digitale nieuwsbrieven, zetten we ook klassieke communicatiemiddelen in om mensen te inspireren bij het plannen van hun vrije tijd. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de UiT- en UiTPASdisplays (niet te verwarren met UiTPASzuiltjes) die mensen op analoge manier naar fijne activiteiten leiden. Onderstaande display staat aan het UiTbureau in de Veldstraat in Gent.

 

UiTPAS Gent display

Op de display is er plaats voorzien voor handige meeneemtips. Deze kunnen in een simpele format rechtstreeks uit de UiTdatabank worden geëxporteerd en bevatten alle noodzakelijke informatie over aanstaande events: wie, wat, waar, wanneer, prijs én waarom je zeker je UiTPAS niet mag vergeten (UiTpunt sparen, voordeel omruilen, kansentarief krijgen). Recto verso krijg je 6 tips op een A4-pagina.

Wil je weten hoe je deze handige meeneemtips zelf kan maken? Klik dan hier.

UiTPAS-Partner in de kijker: Demos!

LOGO-WEB-640x480-VOL
UiTPAS wil als integraal programma de participatie van elke Vlaming verbreden en verdiepen. Daarbij worden extra inspanningen geleverd naar mensen in armoede, een uitdaging waarvoor al heel ervaring werd opgebouwd, verzameld én ontsloten via het kenniscentrum voor participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport: Demos. Maak kennis met hun ondersteuningsaanbod op weg naar een geïntegreerd vrijetijds- en participatiebeleid.

Lees verder

Vlaams Fonds voor de Letteren verankert UiTPAS

LOGO_Vlaams_Fonds_in_kleur_feb04

Met het UiTPAS-project nemen we ook deel aan de vergaderingen van de werkgroep “Armoede & Cultuur” waarop het gros van de Vlaamse culturele steunpunten en fondsen samen nadenkt over het bereiken & betrekken van mensen in armoede binnen hun deelsector. In de loop van 2015 gingen we bij elk van deze organisaties op de koffie nadenken over hoe UiTPAS hen bij deze doelstelling kan helpen…

Half mei 2015 werden we in Antwerpen ontvangen door het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL). Het fonds is zelf geen aanbieder of organisator van activiteiten, maar ondersteunt voornamelijk initiatieven via subsidies. Het grootste deel van hun subsidies gaat naar de ondersteuning van individuele auteurs. Daarnaast ondersteunt het VFL ook een aantal literaire organisaties en manifestaties,
leesbevorderingsinitiatieven, auteurslezingen, …

“Aangezien zien wij expliciet aandacht hebben voor het bereiken van kansengroepen, bekijken wij graag of we via UiTPAS extra stimulansen kunnen bieden om nog meer mensen te prikkelen met literatuur”, legt Noemi De Clercq uit. Binnen het Vlaams Fonds voor de Letteren is ze stafmedewerker binnenland en onder meer verantwoordelijk voor armoedebestrijding en het wegwerken van drempels die sociale uitsluiting in de hand werken. Een voorbeeld hiervan is de ondersteuning van projecten leesbevordering bij kansengroepen.

Daarnaast wil het Vlaams Fonds voor de Letteren ook aan iedereen zoveel mogelijk kansen geven om deel te nemen aan andere initiatieven die ze ondersteunen. Organisatoren in UiTPAS-regio’s kunnen dat via een gericht prijsbeleid met de toepassing van het kansentarief. Daarom verankerde het VFL het UiTPAS-partnerschap in zijn subsidiereglementen voor 2016. Voor activiteiten die doorgaan in een UiTPAS-regio, worden organisatoren gestimuleerd om op lokaal niveau het partnerschap aan te gaan . Op die manier kunnen mensen uit de regio met een UiTPAS tegen een betaalbaar tarief deelnemen aan de gesteunde initiatieven volgens het principe van de solidaire kostendeling.

Deze bepaling werd opgenomen in het Reglement Literaire OrganisatiesLiteraire manifestaties en Stripmanifestaties  en dat van de Auteurslezingen. Alle reglementen vind je terug op de website van het VFL.

Wil je weten wat UiTPAS met poëzie heeft? Klik dan hier!

KSB-trefdag 28 januari 2016

Op donderdag 28 januari brengen we alle ‘kaartsysteembeheerders’ of lokale verantwoordelijke voor UiTPAS samen voor een trefdag. We organiseren dit moment zodat de verschillende medewerkers binnen steden en gemeenten mekaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen maken met de komende ontwikkelingen, maar vooral ook samen rond de tafel kunnen uitwisselen.

IMG_1810

Op momenten zoals deze voorzien we ook een stukje vorming. Op 28/1 hebben we het enerzijds over de nieuwe balie applicatie, maar wordt er ook een moment verzorgd door de mensen van TAO. Zij hebben een vorming ontwikkeld om bv. baliemedewerkers voeling te geven met (andere dan financiële) drempels die mensen kunnen ervaren en vooral wat ze er kunnen aan doen om deze te verlagen.

Het programma van de dag:

9u30 – 10u: opleidingsmoment / overlopen nieuwe balie app.

10u-12u30:

  • opvolging project:uitbreiding volgend jaar + roadmap/veranderingen.
  • overlopen cijfers: basiscijfers per UiTPASregio’s en gezondheidsparameters.
  • overlopen aanbiedersbevraging: we hielden een bevraging bij alle aanbieders. We werpen graag een eerste blik op de resultaten.
  • uitwisseling tussen de verschillende UiTPASgemeenten: rondje van de tafel om te horen waar elke gemeente mee bezig is en welke hete hangijzers er zijn.

12u30 – 13u30:

  • lunch

13u30 – 16u:

  • vormingsmoment: TAO verzorgt voor ons een vorming over hoe aanbieders zich kunnen opstellen om drempels naar mensen in armoede te verlagen. Het is een vormingsmoment voor ons, maar ook een feedbackmoment voor hen, zodat zij met hun vorming nog beter kunnen inspelen op de noden die er in de verschillende gemeenten leven.

16u: drink

De trefdag gaat door in Gent, in de lokalen van TAO in de Nieuwebosstraat 3.

tao locatie

Deze locatie is dicht tegen het St-Annaplein en dus niet ver van Het Woodrow Wilsonplein (‘De Zuid’).

  • Bereikbaar van aan het station met Tram 1 richting Korenmarkt, afstappen in de Nederkouter aan de Verloren Kost of de Savaanstraat. Zo kan je via de Bagattenstraat (straat die op de Vooruit uitkomt) naar de Lammerstraat en kom je uit aan het Woodrow Wilsonplein.
  • Kom je met de wagen, dan kan je makkelijk parkeren onder het shoppingcenter Gent Zuid.

We organiseren regelmatig kennisdelingsactiviteiten. Het laatste event was onze inspiratiedag. Die kan je hier herbeleven.

UiTPAS activeert je UiTcommunicatie

  • UiTPAS als gids doorheen het vrijetijdsaanbod

 

UiTPAS is een vrijetijdsprogramma om drempels naar vrije tijd weg te werken voor iedereen, met bijzondere aandacht voor mensen in armoede. Een geïntegreerde aanpak van het marketing- en communicatieplan kunnen ervoor zorgen dat je dit doel bereikt. Lees verder

Een omruilvoordeel van Koor Kantilene

 

UiTPAS wil mensen laten meer & diverser laten deelnemen aan een breed vrijetijdsaanbod. Zo is ook Koor Kantilene uit Aalst een trouwe partner van het programma. Voor hun recente kerstconcert besloten ze hun bezoekers extra te verwennen met een omruilvoordeel.
Voor 5 punten was er achteraf koffie & gebak en een mooi verhaal hoe toeleiding ook voor échte participatie, meer verbondenheid tussen mensen èn goede doelen zorgt.. Lees verder

Het Burgerkabinet vraagt een flexibele cultuurpas

burgerkabinet

 

 

In het najaar 2015 organiseerde Minister van Cultuur Sven Gatz een allereerste burgerkabinet waarbij ‘cultuurparticipatie’ centraal stond. Het uitgangspunt was om elke burger de kans te geven het beleid mee vorm en inhoud te geven.

In een eerste fase Lees verder