Categorie: sport

Sporta-federatie kiest voor UiTPAS

Uit het onderzoek rond het werken met UiTPAS bij sportclubs bleek dat dit om meerdere redenen niet evident is. Naast een financiële uitdaging gaven clubs ook aan nood aan voldoende ondersteuning te hebben op vlak van communicatie én de effecten die het bereiken van nieuwe doelgroepen hebben op de werking. De vraag werd gesteld welke rol sport-federaties kunnen spelen in dit verhaal en net op dat moment zaten we rond de tafel met Julie Van Den Bergh, Medewerker Sociale projecten bij Sporta-Federatie. En zij had een primeur in petto als sport-federatie… Lees verder

Advertenties

Een open sportclub

Heel wat mensen ervaren participatiedrempels om aan sport te doen of om lid te worden van een sportclub. Een OPEN sportclub is zich bewust van deze drempels en wil deze verlagen via drempelverlagende initiatieven binnen de mogelijkheden van de sportclub. UiTPAS werkt uiteraard mee aan het verlagen van deze drempels. Lees verder

Onderzoek: Sportclubs & UiTPAS

VUB

Begin dit jaar kregen we van de VUB-opleiding Sportmanagement de vraag om tijdens het opleidingsonderdeel ‘Businessmodellen’ UiTPAS als praktijkvoorbeeld bij sport te komen voorstellen. Daarbij mochten we de studenten uitdagen met een strategisch probleem waarbij ze vanuit hun opgedane inzichten en het nodige onderzoek een antwoord op formuleerden.

Met UiTPAS ervaren we dat de uitdagingen binnen de sportsector zich vooral naar het reguliere sportclubaanbod stellen. De solidaire kostendeling is bijvoorbeeld alleen al gezien de omvang van lidgelden vaak minder evident dan in pakweg de cultuursector. We waren dus al een tijdje op zoek naar een goed model om UiTPAS te introduceren naar sportclubs.

3 studenten waren geprikkeld door het thema en gingen de uitdaging aan. Omdat bleek dat er niet veel literatuur voorhanden was over sociale kostenmodellen voor sportclubs, dook men de praktijk in via diepte-interviews met enkele sportclubs. Naast het financiële luik werd ook breder gepeild naar opgedane ervaringen of andere uitdagingen en kansen die men in het UiTPAS-instrument zag.

sport

Als conclusie bleek dat een eigen korting van 25-40% op het lidgeld vaak geen groot probleem is, zolang het beperkt blijft. Belangrijk hierbij is dat verschillende clubs meedoen zodat de financiële inspanning ook kan gedragen worden over verschillende clubs en er geen aanzuigeffect ontstaat bij een deelnemende club. Daarnaast kwam als belangrijkste aandachtspunt de communicatie over UiTPAS naar voor. Hierbij belichten de studenten 2 sporen: de communicatie vanuit de stad/gemeente naar de club over UiTPAS als ook de communicatie vanuit de club naar de leden. Dit is belangrijk om tot een vlotte administratie te komen. Vrijwilligers moeten weten hoe ze de UiTPAS moeten registreren, mensen in armoede moeten goed toegeleid worden op het moment dat hun pas niet meer over een geldig kansentarief beschikt.

Tenslotte kwam ook naar voor dat de clubs weinig ondersteuning ervaren in het opnemen van hun sociale rol. Vanuit de koepels ervaart men weinig inspanningen, zowel inhoudelijk als financieel om dit te realiseren. De representativiteit van het onderzoek uiteraard bleef wel beperkt. Gezien het beperkte onderzoeksopzet werd slechts ingezoomd op enkele sporttakken. Omdat Voetbal en Vechtsporten vaak erg in trek zijn bij de doelgroep werd daarom voor deze invalshoek gezkozen.

Lees het volledige onderzoek hier: UiTPAS & Sport – VUB

Medewerker aan het woord: Geert Uyttenhove – sportdienst Lede

Geert Uyttenhove

Geert Uyttenhove is diensthoofd sport van de sportdienst in Lede. Al 4 jaar werken hij en zijn team met UiTPAS om participatiedrempels te verlagen. Tijdens het proefproject (2012) was het even zoeken hoe de sportdienst op een effectieve en efficiënte manier kon betrokken worden bij het project, maar ondertussen is hij een van de trekkers van UiTPAS in Lede.

“Dagelijks ben ik maar enkele minuten met UiTPAS bezig. Niet zoveel eigenlijk. Het lastigste vind ik wanneer onze zuil het niet meer doet. Gelukkig zorgt UiTPAS voor een grotere activiteitsgraad voor iedereen en voor kansarmen in het bijzonder. Het heeft in Lede redelijk wat teweeggebracht. Er werden veel UiTPAS’en verkocht wat leidde tot meer beweging. Niet alleen bij de burger, maar ook wij als ambtenaar zijn meer gaan bewegen: er is veel meer samenwerking op diverse echelons. Als ik terugblik, heb ik eigenlijk alleen maar fijne herinneringen. Het UiTforum van 2014 in Mechelen steekt eruit en we kijken met het volledige team al uit naar het UiTforum van dit jaar in St.-Niklaas.”

Baliemedewerker aan het woord: Sarah De Smet – zwembad Aalst

We laten met plezier regelmatig een baliemedewerker aan het woord. De spits wordt afgebeten door Sarah De Smet, medewerker van het zwembad. Tevens één van de top spaar-en omruillocaties van Regio Aalst.

zwembad Aalst

“We spenderen 1 à 2 minuutjes per bezoeker aan UiTPAS. De tijd die we dagelijks spenderen aan UiTPAS is afhankelijk van het aantal zwemmers, een 45-tal minuten per dag.
Ons omruilvoordeel is dat je voor 5 punten aan €1 kan zwemmen. Het is fijn om te zien dat mensen blij zijn met het inruilen van hun punten. Vooral kleine kinderen vinden het leuk om zelf te kunnen badgen. Hun gezichtje straalt.
Soms valt het voor dat er een UiTPAS tegen kansentarief is vervallen. Mensen reageren dan heel teleurgesteld, aangezien ze dan niet meer tegen kansentarief kunnen gaan zwemmen. Bij de ene is dat al iets beleefder dan bij de andere, maar al bij al valt het wel mee.
Ikzelf ruil in het zwembad geen punten in. Als personeel kunnen wij gratis zwemmen. In Cultuurcentrum De Werf heb ik wel al ‘ns een boek en een CD omgeruild en uiteraard ook op Cirk!”