Waarom noteren we al die gegevens van een nieuwe UiTPAS’er?

Wanneer iemand zich een UiTPAS aanschaft, wordt hij of zij geregistreerd met de e-ID en komt-ie op die manier in de database terecht. Het is belangrijk te noteren dat de pashouder regisseur en eigenaar blijft van de gegevens die hij ter beschikking stelt. Hij geeft toestemming aan UiTPAS om die te gebruiken om op die manier een betere vrije tijd te beleven. Het UiTPASprogramma koppelt die persoonsdata aan de reeds bestaande event-database, UiTdatabank. Hierin staat wanneer een event plaatsvindt, hoeveel het kost, wat de naam of het type is,… Wanneer de UiTPAShouders dus UiTpunten sparen, weten we op de duur welk soort aanbod er bezocht wordt door wat voor soort pashouder.  

 

Is bovenstaande zin wat vaag verwoord, dan is dat geen toeval. We voeren privacy hoog in het vaandel en kunnen dus geen uitspraken doen tot op persoonsniveau. Alles wordt geanonimiseerd. De verzamelde data vormt evenwel de basis van onze segmentatiemachine. We kunnen dus wel van bijvoorbeeld alle mannelijke liefhebbers van sportactiviteiten tussen 19 en 34 jaar de mailadressen aanwenden om een aanbod te doen op maat van dat segment. We kunnen parameters invullen en daarop acties toepassen.

Nood aan accurate data

Het wordt stilaan duidelijk dat de doeltreffendheid van afgeleide communicatie-acties afhankelijk zijn van de kwaliteit van de te gebruiken data. Bovenstaande actie naar sporters kan slechts gebeuren door het samenspel van een correcte invoer van eventinformatie in de UiTdatabank (willen we basketters bereiken of zwemmers?) en correcte registratie van de persoonsgegevens van de pashouder (klopt het mailadres wel dat is ingetypt?).

Ook het instellen van de incheck-apparatuur gebeurt het best zo accuraat mogelijk. Wanneer een zuiltje alleen maar UiTpunten uitdeelt op de activiteit ‘bezoek de sporthal’ is het moeilijk onderscheid te maken tussen actieve participanten en receptieve toeschouwers. Hierin schuilt vaak nog een uitdaging voor organisaties met activiteiten die gelijktijdig doorgaan. Voor activiteiten die mooi op mekaar volgen is er meestal geen probleem. Wanneer deze correct zijn ingevoerd in de UiTdatabank, pikt het puntenspaarzuiltje de events een na een op en krijgen we een voortreffelijke koppeling van de persoonsgegevens aan de eventinformatie. Daarom prijkt het verbeteren van de hardware om UiTpunten te sparen ook hoog op onze roadmap.

Wil je meer weten over hoe we met privacy omgaan? Klik hier.

Advertenties